Pierwsza Pomoc w klubie sportowym

BLS/AED + wytyczne COVID-19, ZAKRES PODSTAWOWY+

Czas: do 6 godzin

Kurs pierwszej pomocy dedykowany klubom i organizacjom sportowym. Podczas szkolenia poruszane są najważniejsze kwestie dotyczące udzielania pierwszej pomocy w warunkach stadionowych – zarówno na obiektach otwartych, jak i wszelkiego rodzaju halach sportowych. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla zawodników jak i całego sztabu szkoleniowego.

CO NAS WYRÓŻNIA?

Szkolenia prowadzone się w wyjątkowej i niepowtarzalnej atmosferze, dzięki której przyswajanie wiedzy oraz nabywanie umiejętności praktycznych jest przyjemne i przede wszystkim skuteczne. Nie wyświetlamy slajdów na rzutniku i nie włączamy filmów z YouTube’a. Pokazujemy, omawiamy oraz ćwiczymy w realnych sytuacjach zagrożenia życia, a uczestnik szkolenia jest zaangażowany w praktyczne działania ratownicze.

Zakres omawianych tematów:
  • Aktualnie obowiązujące prawo w zakresie udzielania pierwszej pomocy
  • Szczególne zagrożenia wynikające ze specyfiki dyscypliny sportowej i miejsca zdarzenia
  • Ocena funkcji życiowych poszkodowanego – ćwiczenia praktyczne
  • Rozpoznanie nagłego zatrzymania krążenia (NZK) – ćwiczenia praktyczne
  • Dostępność materiałów opatrunkowych i defibrylatora AED
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) – ćwiczenia na fantomach (dorosły, dziecko)
  • Zastosowanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) – ćwiczenia na fantomach (dorosły, dziecko)
  • Ułożenie w pozycji bocznej ustalonej – ćwiczenia praktyczne
  • Mechanizmy powstawania i sposoby postępowania w przypadku wystąpienia urazów (urazy głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa, złamania, zwichnięcia, skręcenia) – ćwiczenia praktyczne

Jesteś zainteresowany tym szkoleniem?