Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

BLS/AED + wytyczne COVID-19, ZAKRES ROZSZERZONY

Czas: do 8 godzin
CO NAS WYRÓŻNIA?

Szkolenia prowadzone się w wyjątkowej i niepowtarzalnej atmosferze, dzięki której przyswajanie wiedzy oraz nabywanie umiejętności praktycznych jest przyjemne i przede wszystkim skuteczne. Nie wyświetlamy slajdów na rzutniku i nie włączamy filmów z YouTube’a. Pokazujemy, omawiamy oraz ćwiczymy w realnych sytuacjach zagrożenia życia, a uczestnik szkolenia jest zaangażowany w praktyczne działania ratownicze.

Zakres omawianych tematów:
 • Aktualnie obowiązujące prawo w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • Łańcuch przeżycia i wzywanie służb ratowniczych
 • Bezpieczeństwo ratownika na miejscu zdarzenia
 • Ocena funkcji życiowych poszkodowanego – ćwiczenia praktyczne
 • Rozpoznanie nagłego zatrzymania krążenia (NZK) – ćwiczenia praktyczne
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) – ćwiczenia na fantomach (dorosły, dziecko, niemowlę)
 • Zastosowanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) – ćwiczenia na fantomach (dorosły, dziecko)
 • Ułożenie w pozycji bocznej ustalonej – ćwiczenia praktyczne
 • Zadławienia (chwyt/manewr Heimlich’a), zachłyśnięcia, podtopienia, podduszenia – ćwiczenia praktyczne
 • Podstawowe jednostki chorobowe (zawał mięśnia sercowego, udar niedokrwienny, udar krwotoczny (wylew), udar słoneczny, cukrzyca, zaburzenia rytmu serca (arytmia), astma oskrzelowa, wstrząs anafilaktyczny)
 • Mechanizmy powstawania i sposoby opatrywania ran (otarcia, rany cięte, rany kłute, rany z ciałem obcym, rany postrzałowe, rany szarpane, pogryzienia i pokąsania, ewentracja/wytrzewienie, amputacja, poparzenia termiczne, chemiczne, porażenie prądem/piorunem) – ćwiczenia praktyczne
 • Mechanizmy powstawania i sposoby postępowania w przypadku wystąpienia urazów (upadek z wysokości, urazy głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa, urazy klatki piersiowej i brzucha, złamania, zwichnięcia, skręcenia) – ćwiczenia praktyczne
 • Wstrząsy – rodzaje i postępowanie – ćwiczenia praktyczne
 • Epilepsja/padaczka – rodzaje, postępowanie, użycie ampułko-strzykawki Anapenćwiczenia praktyczne
 • Wyjątki i sytuacje nadzwyczajne

Jesteś zainteresowany tym szkoleniem?