Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

BLS/AED + wytyczne COVID-19, ZAKRES PODSTAWOWY

Czas: do 4 godzin
CO NAS WYRÓŻNIA?

Szkolenia prowadzone się w wyjątkowej i niepowtarzalnej atmosferze, dzięki której przyswajanie wiedzy oraz nabywanie umiejętności praktycznych jest przyjemne i przede wszystkim skuteczne. Nie wyświetlamy slajdów na rzutniku i nie włączamy filmów z YouTube’a. Pokazujemy, omawiamy oraz ćwiczymy w realnych sytuacjach zagrożenia życia, a uczestnik szkolenia jest zaangażowany w praktyczne działania ratownicze.

Zakres omawianych tematów:
  • Aktualnie obowiązujące prawo w zakresie udzielania pierwszej pomocy
  • Łańcuch przeżycia i wzywanie służb ratowniczych
  • Bezpieczeństwo ratownika na miejscu zdarzenia
  • Ocena funkcji życiowych poszkodowanego – ćwiczenia praktyczne
  • Rozpoznanie nagłego zatrzymania krążenia (NZK) – ćwiczenia praktyczne
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) – ćwiczenia na fantomach (dorosły, dziecko, niemowlę)
  • Zastosowanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) – ćwiczenia na fantomach (dorosły, dziecko)
  • Ułożenie w pozycji bocznej ustalonej – ćwiczenia praktyczne
  • Zadławienia (chwyt/manewr Heimlich’a) – ćwiczenia praktyczne
  • Wyjątki i sytuacje nadzwyczajne

Jesteś zainteresowany tym szkoleniem?