Szkolenia prowadzimy zgodnie z aktualnymi zaleceniami popartymi badaniami naukowymi w zakresie resuscytacji, które zostały oficjalnie wskazane w Wytycznych AHAMiędzynarodowego Komitetu Resuscytacyjnego, m.in.:

 1. „Ćwiczenia powinny być oparte na konkretnych celach i prowadzone do momentu osiągnięcia mistrzostwa oraz mieć możliwość wielokrotnego powtarzania czynności przy jednoczesnym korzystaniu z informacji zwrotnych
 2. Skuteczne szkolenia stanowią kluczową zmienną wpływającą na poprawę wyników dotyczących przeżywalności nagłego zatrzymania krążenia (NZK)”
 3. „Szkolenia z zakresu resuscytacji dla osób niezwiązanych zawodowo z ochroną zdrowia można uzupełnić o korzystanie z wirtualnej rzeczywistości oddziałującej na wszystkie zmysły”

Źródło: eccguidelines.heart.org – Przegląd najważniejszych informacji dotyczących Wytycznych AHA z 2020 roku w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej i doraźnego postępowania w zaburzeniach krążenia.

Korzystamy ze sprzętu nr 1 na świecie
.

 • fantomy firmy Laerdal (dorośli, dzieci, niemowlęta, full)
 • fantomy świetlne firmy Braydan Manikin
 • automatyczne i półautomatyczne defibrylatory AED (HeartSine, Philips, Zoll)

Fantomy połączone są bezprzewodowo z aplikacją, która w czasie rzeczywistym informuje o jakości wykonywanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, dzięki czemu osoba ćwicząca może na bieżąco kontrolować efektywność wykonywanej reanimacji i skuteczniej się uczyć

Wykorzystujemy technologię wirtualnej rzeczywistości
.

 • dedykowane oprogramowanie VR dla pierwszej pomocy
 • różne scenariusze sytuacji zagrożenia zdrowia i życia
 • oprogramowanie zintegrowane z manekinami treningowymi

Pozostały sprzęt
.

 • profesjonalny zestaw kilkudziesięciu sztucznych ran i oparzeń.
 • w pełni wyposażony plecak ratowniczy
 • nosze parciane i składane
 • szyny stabilizujące Kramera
 • pełny zestaw opatrunków, stazy taktyczne, itp.
 • kamizelki do nauki udzielania pomocy w przypadku zadławień dzieci i dorosłych
 • trenażery ampułko-strzykawek Anapen, Epipen, Glukagon
 • manekin psa do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy u zwierząt domowych